rafidnadarsambandid

Allir nemar í rafiðngreinum á landinu, samtals um 800 manns, fá gefins spjaldtölvur í haust frá Samtökum rafverktaka (SART) og Rafiðnaðarsambandi Íslands (RSÍ) fyrir hönd allra atvinnurekenda og launþega í rafiðnaði. Tilgangur gjafarinnar er að tryggja að nemarnir geti nýtt sér það mikla úrval af kennsluefni sem er þegar í boði á rafrænu formi og stuðla að betri námsárangri og fjölgun nemenda í þessum greinum en mikil vöntun er á rafiðnaðarmönnum á Íslandi.

„Það er von okkar að með þessum stuðningi sækist nemum í rafiðngreinum námið betur, námsárangur verði betri og nemendum fjölgi en talið er að það vanti um tvö hundruð nýja starfsmenn með rafiðnaðarmenntun á vinnumarkaðinn á ári hverju til að viðhalda þörf markaðarins,“ segir Rúnar Bachmann, formaður stjórnar Menntasjóðs rafiðnaðarins.

Gefa 800 spjaldtölvur núna
Alls eru þetta 800 spjaldtölvur sem gefnar eru í haust og voru þær fyrstu, um hundrað talsins, afhentar nemendum í Tækniskólanum í Reykjavík í dag. Næstu daga munu svo fulltrúar SART og RSÍ heimsækja alla verkmennta- og fjölbrautaskóla landsins sem kenna rafiðnir og afhenda nemendum í rafiðngreinum spjaldtölvurnar. Nemarnir geta þá skráð sig á námsgagnavefinn www.rafbok.is og fengið aðgang að því mikla úrvali af kennsluefni sem er í boði fyrir grunndeildir rafiðna og þurfa þeir þá ekki að kaupa þær námsbækur.

Að ári ætla SART og RSÍ að halda áfram á sömu braut og fá þá allir sem hefja nám í rafiðngreinum afhenta spjaldtölvu að gjöf.

Rafræn námsgögn fjármögnuð af Menntasjóði rafiðnaðarins
Samtök atvinnurekenda og launþega í rafiðnaði hafa lengi haft náið samstarf um menntun rafiðnaðarmanna, bæði grunnmenntun og endur- og símenntun. Sú starfsemi er fjármögnuð af Menntasjóði rafiðnaðarins sem hefur tekjur af kjarasamningabundnu menntagjaldi en helstu framkvæmdaaðilar eru Rafiðnaðarskólinn og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins.

Fyrir nokkrum árum hóf Menntasjóður rafiðnaðarins að fjármagna gerð námsgagna á rafrænu formi fyrir nemendur grunndeilda rafiðna, þeim að kostnaðarlausu, og er nú til mikið af kennsluefni á rafrænu formi á vefnum www.rafbok.is. Nýlega ákváðu samtökin að gera enn betur og gefa öllum nemum spjaldtölvu sem eru í grunndeildum rafiðna, í iðnnámi í dagdeildum eða kvöldskóla, sem og dreifinámsnemum, til að tryggja að allir hafi aðgang að því mikla úrval af kennsluefni sem er í boði.

Nánari upplýsingar veitir:
Rúnar Bachmann, formaður stjórnar Menntasjóðs rafiðnaðarins, sími 898 3565, rb@verkis.is

Fyrsta afhending verður í Tækniskólanum föstudaginn 23 september 2016

asi rautt

ASÍ og BSRB hafa tekið höndum saman um að krefja stjórnvöld um breytingar á fæðingarorlofskerfinu og lagt af stað í átak á samfélagsmiðlum sem byggir á viðtölum við foreldra ungra barna sem þekkja af eigin raun annmarka kerfisins.

Fylgstu með umræðunni á Facebook-síðu átaksins, Betra fæðingarorlof en þar er að finna myndbönd, fréttir og frásagnir. Við hvetjum ykkur til að deila síðu átaksins og hjálpa þannig til við að þrýsta á stjórnvöld að koma til móts við kröfur ASÍ og BSRB um úrbætur á fæðingarorlofskerfinu.

Til að sýna mikilvægi þess að búa við gott fæðingarorlofskerfi hvetjum við fólk til að segja sína sögu í stuttu máli á samfélagsmiðlum og merkja með myllumerkinu #betrafaedingarorlof. Einnig má senda okkur sögur til að deila á síðunni Betra fæðingarorlof.

Markmið fæðingarorlofslaga er að börnum sé tryggð samvera við báða foreldra og að konum og körlum sé kleift að samræma fjölskyldu og atvinnulíf. Rannsóknir sýna að núverandi kerfi tryggir ekki að þetta markmið nái fram að ganga. 

Til dæmis hefur þátttaka feðra minnkað um 40% frá því fyrir hrun og fæðingartíðni er í sögulegu lágmarki. Þá hefur hámarksupphæð lækkað verulega á undanförnum árum, á meðan verðlag á húsnæði og nauðsynjavörum hefur hækkað. Staða þeirra foreldra sem fara í fæðingarorlof er allt annað en öfundsverð.

Það er forgangsmál að endurskoðun eigi sér stað og horft verði til framtíðar. Þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar um nauðsyn endurskoðunar og að breytinga sé þörf hefur ekki verið brugðist við.

Kröfur ASÍ og BSRB eru: 

Greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi verði óskertar upp að 300.000 kr.

Hámarksgreiðslur verði 600.000 kr. 

Fæðingarorlof verði 12 mánuðir. 

Átt þú sögu til að deila? Hvernig er þín reynsla? #betrafaedingarorlof

Maríanna Traustadóttir, jafnréttisfulltrú ASÍ veitir frekari upplýsingar; 

marianna@asi.is 

Sími 535-5600

asi rautt

Samanburður verðkannana sem verðlagseftirlitið framkvæmdi 13. júní og nú 5. september má sjá að mjólkurvörur hafa hækkað sl. 3 mánuði um 3%. Litlar verðbreytingar eru á öðrum vörum á tímabilinu, nema þá á ávöxtum og grænmeti sem breytast mikið í verði eins og svo oft áður.

Í öllum verslunum hefur vöruflokkurinn ostur, viðbit og mjólkurvörur hækkað, en má sjá t.d. hækkun á ósöltuðu smjöri á bilinu 2-4%. MS osturinn Ljótur hefur hækkað um 3-6%, Skyr.is próteindrykkurinn m/jarðab.- og bananabragði hækkað um allt að 7% og 500 g. af bláberjaskyri frá MS hefur hækkað um 3-4%.

Litlar verðbreytingar á öðrum matvörum

Af þeim matvörum sem skoðaðar voru eru flestar á sama, eða lægra verði miðað við seinustu mælingu. Í verslun Fjarðarkaups er sama verð og í júní í um 60% tilvika en hjá Nettó, Samkaupum-Úrval og Hagkaupum er sama verð í um helmingi tilvika af þeim vörum sem bornar eru saman. Hjá Bónus, Krónunni og Víði er sama verð í um þriðjungi tilvika.

Sem dæmi um vörur sem enn eru á sama verði og í byrjun sumars í öllum verslunum má nefna Lýsi heilsutvennu, Gæðabaksturs normalbrauð, Holta Bratwurst pylsur, Steeves maple syrup og salt frá Saltverk Reykjanesi.

Samanburð milli verslana má skoða á töfluformi hér.(smella)

Þær verðbreytingar sem hér eru birtar miðast við breytingar á verði verslana milli verðkannana verðlagseftirlits ASÍ frá 13.6.16 og 5.9.16. Rétt er að árétta að mæld eru þau verð sem í gildi eru á hverjum tíma í versluninni og geta tilboðsverð haft áhrif á verðbreytingar einstakra vara.

Könnunin var gerð á sama tíma í eftirtöldum verslunum: Bónus, Krónunni, Nettó, Fjarðarkaupum, Samkaupum Úrval, Hagkaupum, Víði og Iceland.

Hér er aðeins um beinan verðsamanburð að ræða, en ekki er lagt mat á gæði eða þjónustu söluaðila.

Óheimilt er að vitna í könnunina í auglýsingum og við sölu nema með heimild ASÍ.

rafidnadarsambandid2Ert þú að hugleiða hvaða nám hentar þér eða þínum börnum? Þá er tilvalið að hugsa um stóru myndina! Hvaða atvinnumöguleikar verða að loknu námi, á hvaða tímapunkti nærðu að ljúka námi og hvernig eru tekjumöguleikarnir. 

Við sem samfélag þurfum að endusrkoða okkar áherslu á þær námsleiðir sem við hvetjum börn okkar til að velja. Það þykir oft mikilvægara að mati samfélagsins að börn okkar ljúki bóknámi og að iðnnám sé helst ekki kosturinn þrátt fyrir að iðnnám bjóði upp á meiri starfsmöguleika að loknu námi. Þetta hefur sem betur fer verið að breytast eitthvað á undanförnum árum en áherslan á bóknámsleiðir er enn of mikil. Því vinnumarkaðinn skortir verulega starfsfólk með iðnnámsmenntun. Atvinnumöguleikar eru miklir hér heima en jafnvel erlendis líkt og raun bar vitni á árunum eftir hrun þegar fjöldi iðnaðarmanna fluttist af landi brott.

Ef horft er til arðsemis náms þá koma rafiðngreinar mjög sterkar inn. Skynsamlegasta leiðin til þess að mennta sig í dag er því klárlega að hefja iðnnám í framhaldsskólum og þá getur það reynst mjög farsælt að fólk klári stúdentspróf samhliða iðnnámi en flestir skólar bjóða upp á slíkar leiðir samhliða að mestu leyti. Með sveinspróf í farteskinu getur viðkomandi komist til vinnu í sinni iðngrein, hér heima sem og erlendis, en á sama tíma gefst færi á að sækja enn frekari menntun á háskólastigi síðar ef vilji er til en þá með mikilvæga reynslu af vinnumarkaði í faginu. 

Það er mikilvægt að fólk læri að vinna með huga og höndum. Hættum að hugsa um iðnnám sem annars flokks nám! Það er ein besta menntunin sem völ er á.

Kynntu þér störf í rafiðnaði og hvar námið er kennt, www.straumlina.is

Kristján Þórður

asi rautt

Um áramótin 2014/2015 voru vörugjöld á byggingarvörum afnumin. Verðlagseftirlit ASÍ áætlaði að verð þeirra byggingavara sem áður báru 15% vörugjöld hefðu í kjölfarið átt að lækka um 14%. Á sama tíma lækkaði einnig almennur virðisaukaskattur úr 25,5% í 24% og ef sú lækkun er tekin með í reikninginn hefði heildarlækkunin átt að nema um 15,2% á þeim vörum sem báru vörugjöld. Um er að ræða margskonar byggingavörur, m.a. gipsplötur, gólfefni, vaska og salernisskálar. Vísbendingar um verðþróun þessara vara má sjá í undirvísitölunni efni til viðhalds í vísitölu neysluverðs sem hefur frá því í ágúst 2014 hækkað um 1,5%. Samkvæmt því hefur afnám vörugjalda af byggingarvörum ekki skilað sér út í verðlag og neytendur eiga því inni skattalækkunina hjá söluaðilum.

Þegar rýnt er í vísitöluna fyrir efni til viðhalds sl. 2 ár sést að verð lækkar örlítið á fyrri hluta árs 2015 eða um 0,8% en sú lækkun nemur ekki einu sinni lækkun virðisaukaskattsins.

Frá því í ágúst 2014 þegar breytingarnar voru tilkynntar þar til nú í ágúst 2016 hefur efni til viðhalds hækkað um 1,5%. Á sama tíma hefur gengi krónunnar styrkst um 14% sem einnig hefði átt að leiða til lækkunar á þessum vörulið. Engar vísbendingar eru því í þessum tölum um að afnám vörugjalda, lækkun á virðisaukaskatti og styrking krónunnar hafi skilað sér í lægri verði á byggingavörum til neytenda.

Klukk 1300x400

Klukk er tímaskráningarapp sem hjálpar þér að halda utan um vinnutímana þína með einföldum hætti. Þannig hjálpar appið upp á að þú fáir rétt greitt frá þínum launagreiðanda.

Hér geturðu sótt appið (smella hér)

golf

Ræst verður út á öllum teigum kl 13:00. Leikið er með "texas scramble" fyrirkomulagi, 

samanlögð grunnforgjöf deilt með 3 

Vegleg verðlaun verða veitt og dregið úr skorkortum á eftir eins og venjulega. 

GSM sími og annað veglegt frá Símanum og verkfæri eru á meðal vinninga 

Verð  kr 5.500 kr. Innifalið í verði er hringur á frábærum velli og súpuhlaðborð að hætti Ágústu með kaffi á eftir.

Endilega skráið ykkur með því að smella hér vegna minningarmótsins. 

 

Kveðja, Golfnefnd RSÍ 

asi bleikur

Samtök atvinnulífsins sækja fast á ríkisstjórnina að fá tryggingagjald lækkað enn frekar en gjaldið lækkaði um 0,5 prósentustig þann 1. júlí síðastliðinn. Alþýðusambandið lýsir sig mótfallið slíkum hugmyndum þar til Fæðingarorlofssjóður endurheimtir þær skerðingar sem hann varð fyrir árið 2014  en þá lækkuðu stjórnvöld það hlutfall sem sjóðurinn fékk af tryggingagjaldinu um tæpan helming. Endurreisn fæðingarorlofskerfisins og frekari framþróun þess verður að hafa forgang að mati ASÍ.

Þó ASÍ hefði gjarnan viljað hraða breytingum til að styrkja sjóðinn styður sambandið málamiðlun sem kemur fram í tillögum starfshóps um framtíðarstefnu í fæðingarorlofsmálum og félagsmálaráðherra áformar að setja fram sem sína tillögu. Á þetta bæði við um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði til foreldra í fæðingarorlofi, lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði og skiptingu fæðingarorlofsins milli foreldra. 

Í skýrslunni er lagt til að lenging fæðingarorlofsréttar hefjist 1. janúar 2019 og verði komin til fullra framkvæmda 1. janúar 2021. Þó ASÍ hefði viljað sjá lengingu fæðingarorlofsréttar koma mun fyrr til framkvæmda, styður það tillöguna á þeim forsendum að hún feli í sér raunhæfa aðlögun í framkvæmd.

Samkvæmt útreikningum ASÍ eiga tillögur starfshópsins, eins og þær eru lagðar fram í skýrslunni, að rúmast innan þess tryggingargjalds sem Fæðingarorlofssjóður fékk á árunum 2012-2013, þ.e. 1,28% af tryggingagjaldinu, og krefst þess að hækkun þess hafi forgang umfram lækkun tryggingagjaldsins. 

 

asi rautt

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands mótmælir harðlega nýlegum úrskurðum kjararáðs þar sem embættismönnum og forstöðumönnum ríkisstofnana eru úrskurðaðir tugprósenta launahækkanir í einu vetfangi. Niðurstaða kjararáðs gengur þvert á sameiginlega launastefnu sem samið var um á vinnumarkaði og lá til grundvallar vinnu aðila vinnumarkaðar um mótun nýs samningalíkans. Með þegjandi samþykki sínu gefa stjórnvöld launafólki langt nef og grafa undan viðræðum aðila vinnumarkaðarins um nýtt samningamódel sem byggir á stöðuleika og öruggri kaupmáttaraukningu. 

Miðstjórn ASÍ áréttar að það kemur ekki til greina að tekjuhæstu hópar samfélagins fái sérstaka meðferð og deili ekki kjörum með almenningi í landinu – um slíkt verður engin sátt. Okkar félagsmenn munu ekki sætta sig við að skapa jarðveg fyrir stöðugleika og aukna verðmætasköpun með ábyrgum launahækkunum til þess að hátekjuhópar geti á einu bretti fengið hækkanir sem nema mánaðarlaunum margra félaga okkar.  

Hér er á ferðinni versta birtingarmynd þess ranglætis sem við höfum alltof lengi búið við. Það er löngu tímabært að þeir sem telja sig vera yfirstétt þessa lands geri sér grein fyrir því að nú þurfa þeir eins og aðrir að taka afstöðu til þess hvort þeir vilja byggja hér upp samfélag þar sem jafnræði ríkir í launamálum. Til þess þurfum við hugarfarsbreytingu sem felst í norrænu fyrirmyndinni og tímabært að stjórnvöld horfist í augu við alvarlegar afleiðingar þessara úrskurða.

Arbaejarsafn

Alþýðusamband Íslands fagnar 100 ára afmæli í ár og einn liður í að minnast þeirra tímamóta er afmælisboð ASÍ í Árbæjarsafni þann 28. ágúst nk. Alþýðusambandið býður upp á fjölbreytta dagskrá í safninu sem bregður birtu á aðstæður og aðbúnað íslensks verkafólks á síðustu öld. Boðið verður upp á leiðsagnir, ratleik, þvottaburð, kassabílaakstur auk þess sem börnin fá stutta ferð á hestbaki. Leikhópurinn Lotta mætir með söngvasyrpu, þorskur verður þurrkaður á túni, Lummur bakaðar í Hábæ, prentari, skósmiður og gullsmiður taka á móti gestum á verkstæðum sínum og Lúðrasveit verkalýðsins gleður gesti með spilamennsku sinni.

Kl. 13:00 – Baráttan um brauðið (leiðsögn)

Henný Hinz, hagfræðingur ASÍ og fimm barna móðir

Skoðuð verða áhrif þeirrar lífskjarabyltingar sem barátta verkalýðshreyfingarinnar hefur skilað undanfarna öld á neysluhætti almennings. Hagstærðir fortíðar settar í samhengi við nútímann.

Kl. 13:30 Lúðrasveit verkalýðsins

Kl. 14:00 – Hjáverk kvenna (leiðsögn)

Maríanna Traustadóttir, mannfræðingur og jafnréttisfulltrúi ASÍ: 

Varpað verður ljósi á frumkvæði og hugmyndarauðgi kvenna við atvinnusköpun á síðustu öld. Með tekjuöflun sinni náðu þær að skapa betri aðstæður fyrir sig og sína.

Kl. 14:30 Leikhópurinn Lotta – söngvasyrpa, knús og spjall

Kl. 15:00 – Þak yfir höfuð (leiðsögn)

Halldór Grönvold, vinnumarkaðsfræðingur og áhugamaður um verkalýðssögu:

Varpað verður ljósi á húsnæðisvanda verkafólks síðustu hundrað ár. Birtingarmyndir, þróunina og baráttu verkalýðshreyfingarinnar fyrir mannsæmandi húsnæði á viðráðanlegu verði.

Aðgangur er ókeypis.

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?