rafidnadarsambandidNýverið kom upp mál varðandi nema í matreiðslu en til langs tíma hafa erlendir nemar getað aflað sér menntunar hér á landi til jafns við aðra. Um áramótin voru gerðar viðamiklar breytingar á útlendingalögunum þar sem stór breyting var gerð á þessum þætti laganna. Samkvæmt breytingunni sem Alþingi gerði féll út sá þáttur að erlendir einstaklingar geti aflað sér menntunar hér á landi ætli þeir sér að sækja sér iðnmenntun en það sem er enn fáránlegra er að þeir sem vilja sækja sér háskólamenntun geta það áfram. 

Þarna er klárlega verið að mismuna fólki eftir þjóðerni til þess að afla sér menntunar sem er algjörlega galið. Að Alþingi geri svo viðamiklar breytingar á lögunum án þess að þess sé getið við umsagnarferlið eða þess sé getið í athugasemdum við lagafrumvarpið hvers vegna verið sé að gera slíkar breytingar.

Umsagnarfrestur var stuttur þegar málið barst til umsagnar ASÍ og kemur það fram í umsögn ASÍ að sökum stutts tíma og þar með tímaskorts að ekki hafi verið mögulegt að fara skilmerkilega yfir frumvarpið að öllu leyti. 

Við gerum fastlega ráð fyrir því að Alþingi og/eða Útlendingastofnun viðurkenni að um mistök sé að ræða og leiðrétti þessi mistök. Það getur varla verið að þessi mismunum eða menntahroki eigi við rök að styðjast.

 

rafidnadarsambandid2Nú þegar örfáir dagar eru til þingkosninga keppast flokkar sem eru í framboði að lofa landsmönnum gulli og grænum skógum. Frumleg loforð koma fram en einnig gömul og galin loforð. Það er þó eitt stórt atriði sem við hefðum viljað heyra hvað flokkarnir ætli að gera til þess að efla stöðu iðngreina hér á landi. Það er augljóst að mikill skortur er á iðnaðarmönnum og er það að koma í bakið á okkur enn og aftur enda er staða verkefna víðsvegar um landið með þeim hætti að nauðsynlegt er að fjölga verulega í greinunum. 

Mikil og hröð þróun starfa verður komandi árum og áratugum þar sem iðnmenntun verður lykill að velgengni samfélagsins. Fjórða iðnbyltingin er í raun brostin á og ef þjóðin ætlar að fylgja þróuninni og byggja á vel menntuðum störfum þá verðum við að bregðast strax við því að fjölga iðnmenntuðum einstaklingum..

Ein af fjölmörgum ástæðum þess að við framleiðum ekki nægilega marga iðnaðarmenn er sú staðreynd að takmörkun er á því hversu margir nemendur komast að í framhaldsskólunum. Það þarf að bæta í fjármagn sem fer til þessa málaflokks. 

Önnur ástæða tengist þeirri fyrstu en það er sú staðreynd að kennsla iðnnáms er dýrari en hefðbundin bóknámskennsla því í iðnnámi er auk bóknáms mikið verklegt nám sem krefst bæði dýrari kennslubúnaðar en auk þess þarf að skipta nemendafjölda upp í minni hópa en mögulegt er að nota við bóknámskennslu.

Iðnaðarmenn sem og atvinnurekendur í iðngreinum þurfa æði oft að standa undir miklum kostnaði við rekstur fyrirtækjanna og þá sérstaklega í formi kaupa á mjög sérhæfðum verkfærum sem nauðsynleg eru til vinnunnar. 

En auk þess þarf ríkið að opna á samstarf við allar iðngreinar til þess að stíga markviss skref til þess að efla stöðu iðngreinanna. Tryggja þarf að farið sé eftir núgildandi íðnaðarlögum enda ber að fylgja lögum í hvívetna en eftirfylgni er mikilvæg og gríðarlega mikilvægt að færa heimildir til aðgerða nær vinnumarkaðnum þegar iðnaðarlöggjöfin er brotin. Þetta mætti t.d. gera með því að setja víðtækar heimildir í lög nr. 42/2010 sem fjalla um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum.

Það er ljóst að samfélagslegur ávinningur af þessu verkefni er gríðarlegur en áhugavert væri að heyra frá þeim framboðum sem bjóða fram hver stefna þeirra er í þessum málaflokki.

asi bleikur

Nokkur umræða hefur spunnist um lækkun tryggingargjaldsins í aðdraganda kosninga. ASÍ vill árétta mikilvægi réttinda launafólks í atvinnuleysi, fæðingarorlofi og við gjaldþrot fyrirtækja. Einnig er mikilvægt að samhengi sé milli stöðu sjóðanna sem greitt er úr og iðgjaldsins þó þannig að ákveðin sjóðssöfnun eigi sér stað til að mæta áföllum í atvinnulífinu. Þannig er ekki óeðlilegt að iðgjald sé lækkað þegar svigrúm eru til á sama hátt og það er hækkað þegar á reynir. Verkalýðshreyfingin hefur hins vegar sett sig algerlega á móti því að skerða réttindi í þessum sjóðum til þess að rýma til fyrir lækkun iðgjaldsins.

Frá því eftir Hrun hefur þessu viðkvæma jafnvægi milli réttinda og iðgjalda verið raskað verulega. Bætur atvinnuleysistrygginga, sem hlutfall af kaupgjaldi í landinu, hafa aldrei verið lægri en nú auk þess sem bótatímabilið hefur verið stytt um 6 mánuði. Þetta er gert á einhverju mesta góðærisskeiði Íslandssögunnar! Bætur í fæðingarorlofi eru einnig verulega undir meðaltekjum í landinu og bótatímabilið aðeins 9 mánuði þrátt fyrir að útilokað sé að fá almenna dagvistun fyrir ungabörn eftir að fæðingarorlofi foreldra líkur. Sömu sögu er að segja um Ábyrgðarsjóð launa, einnig þar hefur hámarksfjárhæð ríkisábyrgðar ekki verið látin fylgja kaupgjaldi í landinu og er langt undir meðaltekjum sem kemur illa niður á einstaklingum sem fá ekki greidd laun við gjaldþrot fyrirtækja. Úr þessu verður að bæta nú þegar og ekki kemur til álita að lækka tryggingagjaldið fyrr en það hefur verið gert.

Krafa Alþýðusambandsins er að sjóðirnir verði færðir úr A hluta ríkissjóðs (bein rekstrarábyrgð ríkisins) yfir í C-hluta ríkissjóðs (með bakábyrgð ríkisins á þeim réttindum sem þar eru), sjálfstæði þeirra aukið verulega og aðilum vinnumarkaðarins falið að fara með stjórn þeirra.

bjarg3
(English and Polish version below)

Kæri viðtakandi,

Bjarg Íbúðafélag, stofnað af ASÍ og BSRB, er ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi að hagkvæmu, öruggu og vönduðu íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. 

Bjarg leitar nú til félagsmanna ASÍ og BSRB í tengslum við áherslur og þarfir við hönnun nýju leiguíbúðanna. Innlegg félagsmanna er afar mikilvægt í því ferli og þátttaka þín mikils virði. 

Smelltu á hlekkinn hér fyrir neðan til að taka þátt en það tekur um 10-20 mínútur að svara þessari könnun. 

http://bjarg.questionpro.com

Lykilorðið er: bjarg

Þú getur vistað svör þín og komið aftur að könnuninni þegar þér hentar. Þú getur einnig hætt þátttöku á hvaða tímapunkti sem er og svör þín verða ekki persónurekjanleg.

Vegna samanburðar mynda sem koma fram í könnuninni er mælt með að svara könnuninni á tölvu en ekki á snjalltækjum.

Hafir þú frekari spurningar er velkomið að hafa samband við okkur. 

Með fyrirfram þökk, 

Selma Unnsteinsdóttir
Verkefnastjóri, Bjarg Íbúðafélag
selma@bjargibudafelag.is
www.bjargibudafelag.is

Sigrún Birna Sigurðardóttir
Ráðgjafi, PRS ráðgjöf
sigrun@prsradgjof.is
www.prsradgjof.is

___________________________________________________________

Dear recipient,

Bjarg Íbúðafélag, a housing trust agency founded by ASÍ and BSRB, is intended to ensure that lower income families in the labour market have access to affordable, safe and good quality housing in a long-term lease.

As the preparation of the first apartments is now underway, Bjarg turns to its union members to explore their views and different needs as these are of uttermost importance in the planning. Therefore, your participation is very valuable to us. 

Click the link below to participate, but it takes about 10-20 minutes to respond to this survey.

http://bjarg.questionpro.com

Password is: bjarg

You can save your answers and return to the survey whenever you want. You can also cancel participation at any time, and your answers will not be identifiable.

It is recommended that participants respond to the survey on a computer instead of smartphones or tablets.

If you have any questions regarding this survey, please feel free to contact us. 

Thank you in advance,

Selma Unnsteinsdóttir
Verkefnastjóri, Bjarg Íbúðafélag
selma@bjargibudafelag.is
www.bjargibudafelag.is

Sigrún Birna Sigurðardóttir 
Ráðgjafi, PRS ráðgjöf
sigrun@prsradgjof.is
www.prsradgjof.is

_____________________________________________________________

Szanowny Adresacie,

Bjarg Íbúðafélag, jest spółdzielnią mieszkaniową założoną przez ASÍ i BSRB i ma na celu zabezpieczenie rodzinom o niskich dochodach dostępu do niedrogich, bezpiecznych i dobrze wyposażonych mieszkań na długoterminowy wynajem.

W związku z rozpoczynającymi się pracami nad projektowaniem nowych mieszkań, Bjarg poszukuje członków ASÍ i BSRB aby poznać ich potrzeby. Opinie członków są niezwykle ważne w procesie projektowania, dlatego Twój udział ma ogromną wartość.

Aby wziąć udział w ankiecie, kliknij poniższy link. Odpowiedzenie na niniejsze ankietę zajmuje około 10-20 minut.

http://bjarg.questionpro.com

Hasło: bjarg

Możesz zapisać odpowiedzi i wrócić do ankiety w dowolnym momencie. Możesz też anulować uczestnictwo w dowolnym momencie, a odpowiedzi nie będą możliwe do zidentyfikowania.

Ze względu na ryciny porównawcze umieszczone w badaniu do wypełnienia ankiety zaleca się używania komputera zamiast smartfonów czy tabletów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie ankiety, proszę skontaktuj się z nami. 

Z góry dziękujemy, 

Selma Unnsteinsdóttir
Verkefnastjóri, Bjarg Íbúðafélag
selma@bjargibudafelag.is
www.bjargibudafelag.is

Sigrún Birna Sigurðardóttir 
Ráðgjafi, PRS ráðgjöf
sigrun@prsradgjof.is
www.prsradgjof.is

Gallup2017Nú fer hver að verða síðastur til að taka þátt í launakönnun RSÍ. Allir félagsmenn sem eru með skráð e-mail hjá okkur fengu póst sendan frá Gallup í upphafi októbermánaðar og hvetjum við ykkur til að nýta tækifærið og taka þátt. Þeir sem ekki eru með skráð e-mail eða með óvirkt e-mail skráð hjá okkur fengu síðan bréf sent í bréfpósti. Könnun verður lokað um miðja næstu viku og því ekki seinna vænna en að drífa í þessu. Nokkrir heppnir þátttakendur fá glaðning sem getur verið helgarleiga í orlofshúsi eða jafnvel gjafabréf sem nýtist upp í greiðslu á flugi erlendis.

Við þökkum ykkur kærlega fyrir að taka þátt og veita okkur mikilvægar upplýsingar sem bæði nýtast öllum félagsmönnum sem og okkur við greiningu á stöðu rafiðnaðarmanna og mótun kröfugerðar á hverjum tíma. #Rafidnadur #Samstada 

rafidnadarsambandidÍ fréttum á undanförnum dögum hefur veirð fjallað um skýrslu Vinnueftirlits ríkisins vegna banaslyss sem varð í Úlfarsárdal í byrjun september fyrir ári síðan. Rafiðnaðarsamband Íslands hefur ekki komið að málinu á neinn hátt nema að skýrslan hefur verið lesin af fulltrúum RSÍ. 

Það sem vekur athygli við lestur skýrslunnar er að svo virðist sem að rannsóknaraðilar hafi ekki rannsakað slysstað með fullnægjandi hætti eða þá að vísvitandi er mikilvægum þáttum sleppt úr við gerð skýrslunnar. Það má vera að þetta sé sökum þekkingarskorts rannsóknaraðila á rafmagnsöryggismálum. 

Það vekur mikla furðu þegar lesning sem þessi vekur upp spurningar fagmanna sem ekki hafa skoðað slysstað en slíkt hlýtur að draga verulega úr gildi skýrslunnar. Við gerum kröfu um að rannsókn mála sé svo vönduð að hún taki af allan vafa í málum en vekji ekki upp fleiri spurningar og efasemdir.

Það verður að segjast eins og er að gagnrýni og ábendingar sem hefur borist frá Veitum eigi við rök að styðjast. Augljóst er að nauðsynlegt er að styrkja starf Vinnueftirlits í þessum málum. Í skýrslunni kemur fram að alvarlegar athugasemdir um öryggi starfsmanna höfðu verið gerðar á byggingastaðnum löngu áður en umrætt slys varð án þess að vinna hafi verið stöðvuð. Þó svo ábendingar tengist ekki aðilum sem um ræðir né slysinu þá er ljóst að með bættum vinnubrögðum á verkstað hefði mögulega verið hægt að takmarka verulega líkur á að slys yrðu. Mestu hættur á byggingastöðum eru væntanlega fallhætta eða að hluti falli á starfsmenn. Athugasemdir sem þessar hefðu átt að stöðva framkvæmdir þar til úrbætur hefðu verið gerðar.

Það er mjög mikilvægt að greining á slysum sem þessum sé svo vel unnin að mögulegt sé að læra af þeim en einnig að koma í veg fyrir að svona hræðileg slys geti endurtekið sig. Fulltrúar RSÍ hafa lýst yfir áhuga á því að haf aðkomu að eftirmálum þessa máls með nánari fræðslu. Öryggisnefnd RSÍ hefur málið til umfjöllunar og mun fylgjast vel með þróun mála og mun leggja til aðgerðir sem æskilegt verður að grípa til svo öryggi félagsmanna verði tryggt. Við lýsum jafnframt yfir vilja til þess að eiga beina aðkomu að málum sem þessum með rýni á faglegum þætti vinnunnar. 

asi rautt

Verðlag hækkaði um 0,14% í september samkvæmt nýrri mælingu á vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands birti í morgun. Ársverðbólga er nú 1,4% og hefur ekki verið lægri síðan um mitt ár 2016. Húsnæðisverð heldur áfram að leiða hækkun verðlags. Sé húsnæðisliðurinn undanskilin úr vísitölunni lækkar verðlag um 0,21% frá fyrra mánuði og hefur á síðustu 12 mánuðum lækkað um 3,1%. 

VTN 0917 

Mest áhrif til hækkunar á verðlagi milli mánaða hefur hækkun á kostnaði vegna búsetu í eigin húsnæði um 1,2% sem hefur 0,24% áhrif til hækkunar á vísitölunni. Einnig hækkar verð á fötum og skóm um 6% frá því ágúst (0,21% vísitöluáhrif). Þá hækka ýmsir aðrir liðir vísitölunnar ss. greidd húsaleiga, heimilistæki, sjónvörp og heimilissímaþjónusta frá fyrra mánuði og hafa áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs. 

Á móti vegur lækkun á dagvörum um 1,3% frá fyrra mánuði (-0,2% vísitöluáhrif), þar af má nefna lækkun á brauði, kjöti, ostum, kartöflum, drykkjarvörum og hreinlætisvörum. Flugfargjöld til útlanda lækka sömuleiðis um tæp 19% milli mánaða ( -0,25% vísitöluáhrif). Þá lækka ýmsir aðrir liðir ss. bensín, lyf og farsímaþjónusta og hafa áhrif til lækkunar á vísitölu neysluverðs. 

 

rafidnadarsambandid rautt

Þann 19. september var kveðinn upp dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli sem RSÍ rak gegn Fjarskiptum (Vodafone). Málavextir voru þeir að Fjarskipti settu fram bakvaktarskipulag þann 1. september 2004 sem fjallaði um fyrirkomulag bakvakta og greiðslna vegna þeirra. Deilt var um það hvort greiða ætti orlof á bakvaktargreiðsluna en Fjarskipti höfnuðu því og töldu að það nægði að hluti af greiðslunni fyrir þessa vinnu væri orlof, eða sem næmi hálfum frídegi fyrir hverja bakvakt en að hámarki 5 dagar á ári.

RSÍ færði rök fyrir því að svo væri ekki, hálfur orlofsdagur væri hluti af greiðslu fyrir bakvakt og að greiða ætti orlof af heildargreiðslunni.

Dómsniðurstaðan var sú að Fjarskiptum bar að greiða lögbundið orlof ofaná greiðslur fyrir bakvaktir og að umsaminn hálfur orlofsdagur fyrir bakvakt væri hluti af heildarlaunum. Dómurinn taldi að krafan væri ekki fyrnd, en sökum verulegs tómlætis var kröfunni hafnað og Fjarskipti sýknuð.

Ljóst er að Fjarskipti, Vodafone, mun þurfa að gera upp orlof vegna þessarar dómsniðurstöðu við alla þá starfsmenn sem starfa eftir þessu fyrirkomulagi og gefur auga leið að fyrirtækið getur ekki beitt rökum um tómlæti gagnvart núverandi starfsmönnum. Því er ljóst að núverandi starfsmenn Vodafone munu njóta góðs af þessari niðurstöðu.

bordar 1300x400 10

Laugardaginn 23. september voru afhent sveinsbréf í rafvirkjun, rafveituvirkjun og rafeindavirkjun.
Afhendingin fór fram í sal Rafiðnaðarskólans að Stórhöfða 27 eins og undan farin ár.

Myndir frá afhendingu (smella hér)

rafidnadarsambandid2Fulltrúar RSÍ heimsóttu kennara Verkmenntaskólans á Akureyri fyrir skömmu þar sem við nýttum tækifærið og færðum nýjum kennurum á staðnum spjaldtölvur sem þeir nota við kennsluna. Eins og fram hefur komið þá fá nemendur í rafiðngreinum spjaldtölvur afhentar í upphafi annar auk þess sem kennsluefni er aðgengilegt fyrir nemendur og kennara, sem og aðra áhugasama, rafrænt og gjaldfrjálst á www.rafbok.is

Spjaldtölvuverkefnið er samstarfsverkefni RSÍ, SART, Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins og Menntasjóðs rafiðnaðarins. Markmiðið er að draga verulega úr kostnaði nemenda við að sækja sér rafiðnaðarmenntun en auk þess að geta boðið upp á besta mögulega námsefni á íslensku.

 Spjald VMA2017 web
 Hér afhendir Kristján Þórður, formaður RSÍ, Óskari Inga, brautarstjóra rafiðngreina VMA, spjaldtölvu

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?