rafidnadarsambandid rautt

Við vekjum athygli á því að þeir sem vilja fá styrki greidda út fyrir jól þurfa að skila inn umsóknum í síðasta lagi fimmtudaginn 10. desember 2020. Styrkir verða greiddir út 21. desember. Þeir félagsmenn sem geta ekki skilað inn umsóknum fyrir þann tíma en vilja nýta styrki þetta árið geta skilað inn umsóknum til 8. janúar 2021. Styrkirnir verða þá skráðir á árið 2020 en greiddir út 18. janúar 2021.

 

Informujemy, że ci z Państwa, którym zależy na otrzymaniu dotacji jeszcze przed świętami, powinni złożyć wnioski najpóźniej do czwartku 10 grudnia 2020. Dotacje będą wypłacane dnia 21 grudnia. Osoby, które nie mogą złożyć wniosku do wyznaczonego terminu, ale chcą skorzystać z dotacji z tego roku, mogą złożyć wniosek do 8 stycznia 2021 r. - wówczas stypendia zostaną zarejestrowane na rok 2020 r., a wypłacone w dniu 18 stycznia 2021 r.  

barattudagur gegn ofbeldi

Í dag er alþjóðlegur baráttudagur Sameinuðu þjóðanna gegn kynbundnu ofbeldi og það á tímum kórónuveirufaraldursins, með tilheyrandi nýjum og ýktari birtingarmyndum ofbeldis gegn konum. Á heimsvísu má greina óhugnanlega aukningu á ofbeldi í nánum samböndum og stafrænni kynferðislegri áreitni sem tengist því hversu  margar konur eru bundnar heima við vegna samkomutakmarkanna og útgöngubanna. UN Women hafa nefnt þetta skuggafaraldur kórónuveirunnar.

Verkalýðshreyfingin hefur bent á að konur eru meirihluti þeirra sem starfa í svokölluðum framlínustörfum á tímum veirunnar, þ.e. starfsfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu, fræðslu, þjónustu og verslun, þar sem þær verða fyrir síauknu áreiti og hótunum af hálfu samborgara sinna, sem bætist ofan á hræðslu við smit og almennt andlegt og líkamlegt álag. Þá hefur atvinnuleysi einnig bitnað harkalega á konum. 

Alþýðusamband Íslands hefur lýst yfir áhyggjum af neikvæðum áhrifum kórónuveirunnar á kynjajafnrétti enda hefur Ísland ekki farið varhluta af skuggafaraldrinum. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum hafa tilkynningar um heimilisofbeldi til lögreglu aldrei verið fleiri en nú í ár samanborið við fyrri ár.

Alþjóðasamband verkalýðsfélaga (ITUC) kallar eftir því að ríki fullgildi samþykkt nr. 190 sem þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) samþykkti. Henni er ætlað að vernda fólk gegn ofbeldi og áreitni í öllum myndum í heimi vinnunnar. Í samþykktinni er notast við víða skilgreiningu á „heimi vinnunnar" með tilliti til þess að í dag fer vinna ekki alltaf fram á eiginlegum vinnustað. Skilgreiningin nær meðal annars yfir ofbeldi og áreitni í vinnutengdum ferðalögum, á leið í og úr vinnu, í húsnæði sem atvinnurekandi útvegar eða í vinnutengdum samskiptum, meðal annars þeim sem fara fram með hjálp upplýsinga- og samskiptatækni.

ASÍ tók þátt í gerð samþykktar nr. 190 um ofbeldi í heimi vinnunnar og skorar á stjórnvöld að vinna markvisst að því að hún verði staðfest af Íslands hálfu sem allra fyrst.

rafidnadarsambandid rautt

Tekin hefur verið ákvörðun um að opna á helgarleigur í orlofshúsum RSÍ. Íbúðir í Reykjavík og við Kristjánshaga á Akureyri verða áfram lokaðar til  2. desember.  Við fylgjumst að sjálfsögðu með fréttum og stöðu á samkomubanni og látum vita ef eitthvað breytist.

Allar leigur verða endurgreiddar að fullu hjá þeim sem þess óska. Þeir sem vilja afbóka vinsamlegast hafið samband við skrifstofu í síma 540-0100 eða með því að senda póst á rsi@rafis.is

 Við ítrekum að ekki er heimilt að nýta orlofshús og íbúðir RSÍ fyrir sóttkví eða einangrun þegar um smit vegna Covid-19 er að ræða. Ef upp koma veikindi, staðfest covid-19 smit eða tilmæli um sóttkví á meðan á dvöl stendur er mikilvægt að láta skrifstofu RSÍ vita í síma 5400100 til að hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir.

 

Holiday homes and apartments RSÍ due to the COVID 19 situation

Due to the COVID 19 situation in the community, RSÍ has decided to only allow weekend rentals, friday to monday, of holiday homes and apartments from november 20th to december 2nd. Apartments in Reykjavík will remain closed until december 2nd. Of course, we will follow the news and the status of the ban and inform if anything changes.

All dwellings and apartments will be fully refunded. Members who book with us in november are asked to contact us at 5400100 or send an e-mail, rsi@rafis.is  

REMINDER:

In view of the situation in the community because of Covid-19, we would like to remind you that RSÍ holiday homes or apartments cannot be rented or used for quarantine or isolation of Covid-19 patients. In the event of illness, confirmed covid-19 infection or quarantine recommendations for any inhabitants during your stay, please notify the RSÍ office immediately so that appropriate action can be taken.

Those who have booked a holiday home / holiday apartment in the next few days and do not wish to use it can have their rent refunded. Contact the office for a refund by phone 540-0100. You can also send an email to rsi@rafis.is

 

 

bordar 1300x400 12

Teknar hafa verið saman lykiltölur um nemendasamsetningu í framhaldsskólum og innritun síðasta hausts. Þar kemur fram það þann 1. október sl. voru alls 22.644 nemendur skráðir í 34 framhaldsskóla hér á landi.

Þegar námsval þeirra tæplega 4500 nýju nemenda sem innrituðust í haust er skoðað nánar kemur í ljós að stærstur hluti þeirra stundar nám á starfsnámsbrautum, eða 51%. Hlutfall 16 ára nýnema sem innritast í starfsnám er 15,2% sem er hliðstætt hlutfall og undanfarin ár. Gögn sýna að ásókn í starfsnám eykst verulega með hækkandi aldri. Það kann að benda til þess að nokkur hluti nemenda hafi ekki fundið sig á þeirri námsleið sem þau höfðu valið áður og kjósa að færa sig yfir í starfsnám.

Sjá nánar á vef Stjórnarráðsins (smella hér)

asi rautt

Samkvæmt kjarasamningum við sveitarfélögin er gert ráð fyrir því að starfsmenn sem nái 70 ára aldri láti af störfum án sérstakrar uppsagnar. Gildissvið þeirra ákvæða hefur nú verið þrengt með dómi Félagsdóms í málinu nr. 5/2020 frá 17.11 2020.

Verkalýðshreyfingin hefur byggt á því, að sé ákvæði kjarasamningsins ekki nýtt og haldi starfsmaður áfram störfum eftir það, sé réttarstaða hans hin sama og annarra starfsmanna þ.e. ráðningunni verði að ljúka með hefðbundinni uppsögn. Þetta hefur Félagsdómur nú staðfest í máli Verkalýðsfélags Vestfirðinga gegn Reykhólahreppi. 

Gild rök má einnig færa fyrir því hvort ekki sé löngu tímabært að afnema þessi aldursákvæði kjarasamninga og þar sem þau er að finna í lögum enda mismunun á grundvelli aldurs bönnuð nema ríkar málefnalegar ástæður réttlæti annað. Þetta er nú tekið fram í lögum nr. 86/2018 en bann ákvæði laganna hvað aldur varðar tóku gildi 1.7 2019. Þó Félagsdómur vísi ekki sérstaklega til þessara laga eða reglna um bann við mismunun er hann gott innlegg í þá umræðu. 

Sjá nánar umfjöllun á vinnuréttarvef ASÍ „Almennt bann við mismunun“.

Vinnustadasjodur 

Sjóðurinn veitir styrki til fyrirtækja og stofnana vegna vinnustaðanáms og starfsþjálfunar sem er skilgreindur hluti af starfsnámi skv. aðalnámskrá framhaldsskóla.

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2020, kl. 16:00.

Sjá auglýsingu (smella hér)

asi rautt

Á þessum Covid tíma er stór hópur launafólks sem vinnur að heiman og margir að velta fyrir sér hvaða reglur gilda um fjarvinnu.

Við viljum benda á samkomular sem undrritað var í 5. maí 2006 um slíka vinnu.

Samkomulag ASÍ og SA (smella hér)

Upplýsingar á vef ASÍ (smella hér)

 ASI Verdlagseftirlit

Vörukarfan hækkað um 0,5%-2,6% í matvöruverslunum frá því í maí
Á fimm og hálfum mánuði eða frá því í lok maí fram í byrjun nóvember hefur vörukarfa ASÍ hækkað um 0,5%-2,6% í sjö verslunarkeðjum en vörukarfan endurspeglar almenn matarinnkaup meðalheimilis. 

Mest hækkaði vörukarfan í Nettó, um 2,6% og næst mest í Bónus, 2,4%. Minnst hækkaði vöruakarfan í Hagkaup milli mælinga eða um 0,5% en í 6 tilfellum af 7 hækkaði vörukarfan 1,5%-2,6%. Verð hækkaði í flestum vöruflokkum en minnstu verðhækkanirnar voru í flokki grænmetis og ávaxta og kjötvara og lækkaði verð í þeim vöruflokkum í einhverjum tilfellum. Verðmælingar fóru fram vikurnar 18-25. maí og 2.- 9. nóvember 2020.

Vörukarfan hækkar um 2,6% í Nettó og 2,4% í Bónus
Mest hækkaði vörukarfan eins og áður segir í Nettó um 2,6%. Munar þar mestu um hækkun drykkjarvara 5,6% og hækkun á mjólkurvörum og ostum, 5,1%. Næst mest hækkaði vörukarfan í Bónus, 2,4% en þar hækkuðu grænmeti og ávextir mest eða um 6,8% og þá hækkuðu mjólkurvörur og ostar um 4,5%. 

Minnst hækkaði vörukarfan í Hagkaup, 0,5% en þar lækkaði verð á kjötvöru um 1,8% milli mælinga. Sykur, súkkulaði og sælgæti lækkaði einnig lítillega í verði í Hagkaup en verð á brauði- og kornvörum stóð nánast í stað milli mælinga. Drykkjarvörur hækkuðu þó mikið í Hagkaup eða um 6,2%.

Af lágvöruverðsverslununum Bónus, Krónunni og Nettó hækkaði verð minnst í Krónunni, um 1,5% samanborið við 2,4% verhækkun á vörukörfunni í Bónus og 2,6% í Nettó. Ef litið er til annara verslana sem teljast ekki til lágvöruverðsverslana og eru ýmist með lengri opnunartíma eða eru staðsettar á fleiri stöðum á landinu má sjá að vörukarfan í Iceland hækkar mest eða um 2,1% samanborðið við 1,8% hækkun á vörukörfunni í Kjörbúðinni og 1,7% í Krambúðinni.  

 
 
 

Verð á kjötvöru hækkar lítið og grænmeti og ávextir lækka í verði í sumum tilfellum
Ef verðhækkanir eru skoðaðar eftir vöruflokkum má í mörgum tilfellum sjá að töluverðar verðhækkanir í flestum vöruflokkum. Í mörgum tilfellum má sjá miklar verðhækkanir á brauði- og kornvöru, mjólkurvörum og og ostum og á drykkjarvöru. Sykur, súkkulaði og sælgæti hækkar einnig töluvert í sumum verslunum en lítið í öðrum. Þá hækkar ýmis matavara mikið í sumum verslunum en í þeim flokki eru vörur eins og fiskur, pakkavörur og niðursuðuvörur. 

Grænmeti og ávextir og kjötvara hækkar minnst og sjaldnast í verði milli mælinga. Í sumum verslunum lækkar verð á grænmeti og ávöxtum milli mælinga en grænmeti og ávextir er sá flokkur matvara sem sveiflast hvað mest í verði. Mjög miklar verðhækkanir urðu á grænmeti og ávöxtum í vor eftir að Covid faraldurinn fór af stað og í síðustu verðmælingu sem náði yfir heilt ár mátti sjá að grænmeti hafði í mörgum tilfellum hækkað í kringum 20%.

Í flestum tilfellum hækkar verð á kjötvörum í matvöruverslunum lítið eða lækkar milli mælinga en undantekningin er 2,4% hækkun á kjötvörum í Iceland. 

Í verðtöflunni hér að neðan má sjá verðhækkanir í einstaka vöruflokkum í verslunum. Ef ýtt er á heitið á vöruflokknum raðast verslanirnar eftir því í hvaða verslun viðkomandi vöruflokkur hækkaði mest/minnst.

 
 

Hér má nálgast fyrri mælingu á vörukörfunni sem náði yfir tímabilið 6.-12. maí 2019 og 18-25. maí 2020. (smella)

Um könnunina
Vörukarfan var framkvæmd vikurnar 18-25. maí 2020 og vikuna 2.- 9. nóvember.

Verðlagseftirlitið mælir breytingar á verði vörukörfu sem getur endurspeglað almenn innkaup meðalheimilis. Vörukarfa ASÍ inniheldur allar almennar matar- og drykkjarvörur, t.d. brauðmeti, morgunkorn, pasta, kjöt, fisk, grænmeti, ávexti, pakkavörur, kaffi, gos, og safa. Við samsetningu vörukörfunnar voru hafðar til hliðsjónar vogir Hagstofunnar sem notaðar eru til útreiknings á vísitölu neysluverðs. Vogirnar segja til um hversu stór hluti tilteknir vöruflokkar eru af neyslukörfu meðal heimilis.

Verðbreytingar voru skoðaðar í eftirfarandi verslunum: Bónus, Krónunni, Nettó, Hagkaup, Kjörbúðinni, Iceland og Krambúðinni.
Þess ber að geta að hér eru einungis birtar upplýsingar um verðbreytingar milli verðmælinga. Ekki er því um beinan verðsamanburð að ræða þ.e.a.s. hvar ódýrustu vörukörfuna var að finna. Einnig er rétt að athuga að skoðuð eru þau verð sem eru í gildi í verslununum á hverjum tíma og geta tilboð á einstaka vöruliðum því haft áhrif á niðurstöðurnar.

Óheimilt er að vitna í niðurstöðurnar í auglýsingum og við sölu nema með heimild ASÍ.

 

Icelandair

Samgöngustofa hefur komist að þeirri niðurstöðu að Icelandair beri að endurgreiða viðskiptavinum sínum sem greiddu með gjafabréfum í gegnum stéttarfélög að fullu í reiðufé.

Inneign er ekki endurgreiðsla.

sjá frétt á mbl.is (smella hér)

 rafidnadarsambandid rautt

Desemberuppbót skal greiða í desember, í síðasta lagi 15. desember. En algengast er að uppbótin sé greidd út samhliða greiðslu launa fyrir nóvembermánuð.

Full uppbót greiðist fyrir fullt ársstarf sem teljast 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Upphæðin miðast við starfshlutfall og starfstíma og eiga þeir starfsmenn sem hafa starfað í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í vinnu fyrstu vikuna í desember rétt á uppbótinni miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Dæmi:
Starfsmaður vinnur fullt starf og hefur unnið í 45 vikur eða meira á starfsárinu fær greiddar kr. 94.000

Starfsmaður sem hefur unnið í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum fær greiddar kr. 25.067 (12/45*94.000= kr. 25.067).

ATH að upphæðir í sérkjarasamningum geta verið þær sömu eða hærri og því nauðsynlegt að kynna sér efni sérkjarasamninga þegar það á við.  

 

Desemberuppbót 2020

Desemberuppbót 2020 á almenna markaðnum....... kr. 94.000

 

Orlofsuppbót 2020

Orlofsuppbót 2020 á almenna markaðnum....... kr. 51.000

 

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?