Launaseðill 2014
Vinsamlega athugið:
Launaseðill þessi er reiknaður samkvæmt kjarasamningi SA/SART við RSÍ.
Launagreiðandi: Launatímabil:
Nafn launþega: Kennitala:
Orlof
Reikna orlofstíma Reikna orlofslaun
10,17% 10,64% 11,59% 12,07% 13,04%
Laun
Mánaðarlaun:
% af
0 kr.
Önnur laun og hlunnindi
 
Tímar
Laun
Dagvinna:
@
0 kr
Yfirvinna:
@
0 kr
Stórhátíðartaxti:
@
0 kr
Bakvaktarálag (16,5%):
(Sjá gr. 2.4 kjarasamnings)
@
0 kr
Bakvaktarálag (33,0%):
(Sjá gr. 2.4 kjarasamnings)
@
0 kr
Vaktaálag
(30,0%, 16-24 virka daga):
@
0 kr
Vaktaálag
(55,0%, laugardaga & sunnudaga):
@
0 kr
Vaktaálag
(60,0%, 00:00 til 08:00 alla daga):
@
0 kr
Annað:
@
0 kr
Annað:
@
0 kr
Annað:
@
0 kr
Samtals:  
0 kr
Orlofslaun:    
0 kr
Orlofstímar:    
0,00 klst
Heildarlaun:    
0 kr
Stofn tekjuskatts:    
0 kr
Persónuafsláttur
Persónuafsláttur:   %
50.498 kr
Persónuafsláttur maka:  
0 kr
Ónýttur afsláttur frá fyrra tímabili:  
0 kr
Frádráttur frá launum
Lífeyrissjóðsiðgjald:   4 %
0 kr
Séreignarsparnaður:  
%
0 kr
Staðgreiðsla þrep 1
(0 - 290.000 kr.):
  37.3 %
0 kr
Staðgreiðsla þrep 2
(290.001 - 784.619 kr.):
  39.74 %
0 kr
Staðgreiðsla þrep 3
(yfir 784.619 kr.):
  46.24 %
0 kr
Staðgreiðsla skatta:   0 %
0 kr
Félagsgjald:  
1 %
0 kr
Fyrirfram greitt:
0 kr
Reiknuð hlunnindi:
0 kr
Orlofslaun:    
0 kr
Heildarlaun:  
0 kr
Frádráttur alls:  
0 kr
Útborgað:  
0 kr